Huiswerk TV

Overzicht
kansrekening van pascal

wiskundeles voor leerlingen havo / vwo over kansrekening

Toegevoegd door: neuffie

Prijselasticiteit van de vraag deel 1

In deze lesvideo behandelen we prijselasticiteit van de vraag en de bijbehorende formule. Aan de hand van een voorbeeld berekenen we de elasticiteit en leggen we uit wat de uitkomst van de berekening betekent.

Toegevoegd door: Christiaan_vanos

Eindexamen economie, betalingsbalans

oefenstof voor het eindexamen economie over de betalingsbalans

Toegevoegd door: neuffie

De mol, deel 1

een video over Molecuulmassa, omrekening van mol naar gram, scheikunde voor bovenbouw havo, vwo

Toegevoegd door: neuffie

Rekenen met de zuurconstante

In deze video wordt uitgelegd hoe je snel berekeningen kunt maken met de zuurconstante.

Toegevoegd door: neuffie

Balans en resultatenrekening

In dit filmpje voor havo vwo vind je antwoord op de volgende vragen. Antwoord op de vragen: - Wat is een balans? - Wat zijn debiteuren en crediteuren? - Wat zijn vaste activa, vlottende activa en liquide middelen? - Wat is eigen vermogen en vreemd vermogen? - Wat is een resultatenrekening?

Toegevoegd door: neuffie

Toegevoegdewaardebalk

Uitleg van de berekeningen rondom toegevoegdewaarde. In dit filmpje wordt de theorie uitgelegd aan de hand van een voorbeeldopgave. bestemd voor havo / vwo 3

Toegevoegd door: neuffie

Winstbalk deel 3 berekeningen rondom winst

Het derde deel van een les economie met behulp van de winstbalk. Dit filmpje bevat de tweede oefenopgave. Doelgroep 3 HAVO / VWO.

Toegevoegd door: neuffie

Winstbalk deel 1

Een les economie met behulp van de winstbalk. Dit filmpje geeft uitleg hoe je winstberekeningen moet maken. Doelgroep 3 HAVO / VWO. Dit is het eerste deel van drie filmpjes.

Toegevoegd door: neuffie

Statistiek en kansrekening, examentraining

Deze video laat zien wat je moet kunnen voor je examen wiskunde in verband met statistiek en kansrekening

Toegevoegd door: neuffie

berekening midellijn vlak

aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt getoond hoe je de midellijn van een vlak berekend.

Toegevoegd door: neuffie

Hoe ga je met haakindeling om

deze video voor mbo/vmbo laat zien hoe je met berekeningen oplost waarin haakjes zijn verwerkt

Toegevoegd door: neuffie

Aanmelden

Ben je al geregistreerd bij ons dan kun je hier inloggen!

Deze gegevens zijn niet juist
Je bent ingelogd, een moment geduld.
×