Huiswerk TV

Overzicht

neuffie

Naam: elly wille-Neuféglise
Woonplaats:
Geboortedatum:
Type gebruiker: Other
School:
Leerjaar:
Niveau:
Leerprofiel:
Laatst ingelogd: 21 mei 2013
Videos ( 589 )
Favorieten ( 0 )
Recente activiteiten
  • Hoe vind je het lijdend voorwerp in een zin ?
  • Hoe vind je het persoonlijk voornaamwoord in een zin ?
  • Hoe vind je het werkwoordelijk gezegde ?
  • Hoe gebruik je het voltooid deelwoord ?
  • Zoeken van het Zelfstandig werkwoord
  • Systeem van köppen
  • Uitrekenen van procenten
  • Breuken delen
  • Breuken vermenigvuldigen
  • Breuken vereenvoudigen
  • Bloedsomloop en bloedvaten
  • Hoe werkt ons hart
  • Bloemen zaden en vruchten video 3 van 5
  • bloemen zaden en vruchten deel 5
  • Hoe vind je de persoonvorm in een zin ?
  • Voegwoorden
  • Hulpwerkwoorden leren vinden
  • woordsoorten , infinitief
  • Bloemen zaden en vruchten video 1 van 5
  • bloemen zaden en vruchten video 2 van 5
  • Bloemen zaden en vruchten video 4 van 5
  • tastzintuigen en drukzintuigen in de huid
  • de industriële revolutie
  • Nederland in de Gouden eeuw
  • Sein, duits werkwoord
  • Duitse vraagwoorden
  • Haben, onregelmatig Duits werkwoord
  • tellen in het Duits
  • gebruik ik nou für of vor ?
  • Voltooid tegenwoordige tijd, Present Perfect
  • Hoofdtelwoorden / cardinal numbers
  • Question tags in de engelse taal
  • Gebruik van Many of Much
  • Telling Time, zeg de tijd in het engels
  • Planeten uit ons zonnestelsel
  • De verzorgingsstaat
  • Verzekeren
  • loverboys
  • zintuigen
  • tandformule melkgebit / volwassen gebit
  • fotosynthese en bladgroenkorrels
  • Spijsvertering stelsel
  • Spieren
  • Rekenvolgorde
  • Algebra, enkele haakjes wegwerken
  • Dubbele haakjes wegwerken in algebra sommen
  • Termen zijn producten
  • Wortels en breuken (delen)
  • vervoegen Franse regelmatige werkwoorden
  • Vergelijkingen in het Engels
  • ademhaling en gaswisseling, mond neus en keelholte
  • ademhaling en gaswisseling, strottenhoofd en luchtpijp
  • ademhaling en gaswisseling, bouw en functie van de longen
  • ademhaling en gaswisseling , luchtsamenstelling
  • ademhaling en gaswisseling, de ademhaling
  • ademhaling en gaswisseling, de gaswisseling
  • Grieks, leren groeten
  • De beeldenstorm
  • Willem van Oranje
  • Napoleon
  • Christiaan Huygens
  • Globalisering
  • Wateroverlast
  • Canonclip Karel de Grote
  • De o.t.t.t en de o.v.t.t
  • Hoofdletters op woordniveau
  • Zoeken van bijwoorden
  • Het meewerkend voorwerp
  • Nederlandse voegwoorden
  • woordsoorten, vragend voornaamwoord
  • de lidwoorden
  • Bijvoeglijk naamwoord
  • Er was eens.... De Spijsvertering
  • Ecologie, basisstof 1 Relaties tussen organismen en hun milieu
  • Ecologie basisstof 2
  • Ecologie basisstof 3 koolstof gaat van het ene organisme naar het andere
  • Ecologie basisstof 4 piramides
  • Ecologie, basisstof 5 populaties
  • Ecologie basisstof 6 aanpassing bij plantenetende dieren
  • ecologie basisstof 7 aanpassingen bij planten
  • Metamorfose deel 1 van 4
  • Biodoen, Metamorfose, video 2 van 4
  • Metamorfose deel 3 van 4
  • Metamorfose video 4 van 4
  • Romeinen en Germanen
  • Het christendom in Europa
  • Het ontstaan van de eerste steden
  • Het ontstaan van de landbouw
  • Tijd van monniken en ridders
  • Tellen tot 20 in het frans
  • De maanden van het jaar in het Frans
  • Bijvoegelijke naamwoorden in het Frans
  • Regelmatige en onregelmatige werkwoorden in het engels
  • bezittelijke voornaamwoorden Engels
  • aanwijzende voornaamwoorden in de Engelse taal
  • Zuren en basen
  • Hoe maak je een electronenformule
  • Wetten van Newton
  • Enzymen en vertering
  • Het oog zintuigelijke waarneming
  • De Neus, zintuigelijke waarnemingen
  • Zintuigen algemeen
  • De huid, zintuigelijke waarneming
  • De tong, zintuigelijke waarneming
  • Hofstelsel en horigheid
  • Jagers en verzamelaars
  • Leefbaar Nederland
  • De Watersnood
  • Anne Frank
  • Zeespiegelstijging en kustversterking in Nederland
  • De hanze
  • de grondwet
  • De Duitse naamvallen
  • het Franse werkwoord spreken,
  • Economisch bekeken, geldzaken
  • Economische bekeken, geldzaken - aanvullende inkomsten
  • economisch bekeken, behoeften
  • multiculturele samenleving, integreren is soms lastig
  • Economisch bekeken, Consumeren met en zonder geld
  • Stofeigenschappen
  • Van zaadje tot boon
  • Duitse voorzetsels
  • Wanneer gebruik je Du of Sie
  • Meervoudsregels Duits
  • Geslachtsregels in de Duitse taal
  • De tijd zeggen in het duits
  • Rangtelwoorden in het Duits
  • Economisch bekeken, kopen onder invloed
  • criminaliteit, doelen van straf
  • De grootste sterren en planeten
  • informatie over de planeten in ons zonnestelsel
  • Rivieren
  • Grondsoorten
  • reliëf, Hoogteverschillen in het landschap
  • Kaartprojectie
  • kringloop van het water
  • geologie
  • Koolhydraat vertering havo/vwo
  • Koolhydraat vertering video 2 van 3 havo vwo bovenbouw
  • Koolhydraatvertering, 3/3 Havo/VWO bovenbouw
  • de bouw en werking van de nieren Examenstof Havo/VWO
  • bouw en werking van de dunne darm examenstof havo/vwo
  • het zenuwstelsel samengevat examenstof havo/vwo
  • Bloedstolling, Examenstof Havo
  • evolutie examenstof Havo/VWO
  • video over virussen
  • canonclip voortgezet onderwijs Vincent van Gogh
  • Canonclip, De eerste spoorlijn
  • de slavernij
  • Een kubus tekenen in stappen
  • Tekenen van de doorsnede van een willekeurig figuur met rechte vlakken
  • Letterrekenen, gelijke letters
  • wortels & worteltrekken
  • Machten, macht van een macht
  • Vlakke meetkunde ,omgeschreven cirkel
  • Middelloodlijntekenen met behulp van een geodriehoek
  • Middelloodlijn toepassing en definitie
  • machten vermenigvuldigen
  • Ontbinden in factoren, product-Som methode
  • bereken de resulterende kracht eindexamenstof natuurkunde VMBO
  • chemisch rekenen met behulp van molair volume
  • Natuurkunde Druk
  • Veerkracht en kracht meten
  • Krachten, weerstand
  • krachten 4, kracht en versnelling
  • Krachten in het verkeer
  • Krachten, introductie
  • priemgetallen
  • Een getal ontbinden in priemfactoren
  • Grootste gemene deler vinden met behulp van priemgetallen
  • Grootste gemene deler vinden van meerdere getallen
  • Kleinste gemene veelvoud vinden van twee getallen
  • Teken de uitslag van een piramide
  • Balk tekenen
  • Trillingen,golflengte , golfsnelheid en frequentie
  • trillingen, verschilende soorten golven,
  • Trillingen, longitudinaal en transversale trillingen
  • Trillingen, Geluidsgolven en muziekinstrumenten
  • Trillingen, muziekinstrumenten deel 2 ( het rekenwerk )
  • Warmte, soortelijke warmte
  • Warmtecapaciteit
  • gebruik geodriehoek
  • paralelle lijnen trekkenmet behulp van een geodriehoek
  • Verhoudingstabellen handig gebruiken
  • rekenen met procenten
  • Assenstelsel en kwadranten
  • Assenstelsel tekenen en coordinaten
  • Driehoek tekenen, geometrie
  • Ruimtelijke figuren tekenen op grafiekpapier
  • Ruimtelijke figuren, Teken een vlak door een balk.
  • Staartdelingen, delen zonder gebruik van rekenmachine
  • logaritmes, introductie
  • Versimpelen als er een machtsverheffing voorkomt in een logaritme
  • Logaritmes, Veranderen van het grondgetal
  • Schakelingen uitgelegd met een kinderspeeltuin.
  • Elektriciteit, halfgeleiders en diodes
  • De geluidsbarriere, een maximum
  • Wat is een geluidsgolf
  • Wiskunde procenten
  • Procenten 3
  • kansrekening
  • Kansrekening, binomiaal terugrekenen, N bepalen.
  • kansrekening , verschil tussen met en zonder terugleggen
  • Kansrekening, trekken zonder terugleggen
  • kansrekening, binomiaal
  • Normaal verdeling
  • Kijklijnen en hoeken berekenen.
  • doorsnede van een figuur tekenen
  • Tangens van een hoek
  • Tangens en de stelling van pythagoras
  • Tangens op je rekenmachine
  • Zijden berekenen tangens
  • Hellingspercentage berekenen
  • formule maken bij een verhaalsom
  • Verschillende soorten driehoeken
  • goniometrie video 2, hoeken berekenen in een driehoek
  • Hoeken berekenen
  • grafiek maken bij een formule
  • Gemiddelde berekenen uit een tabel
  • Wortel verbanden vmbo / mavo 3
  • kwadratische verbanden
  • Dal en berg parabool
  • frequentie diagram
  • gemiddelde
  • afname of toenamen berekenen in procenten
  • vergelijkingen oplossen met balansmethode
  • vuistregels en formules
  • systematisch tellen
  • omgekeerd evenredig verband en evenredig verband
  • schematische weergave competitie
  • telproblemen
  • uitleg over kansberekening
  • een boxplot maken
  • boxplot lezen
  • grafen
  • Het Steel-bladdiagram
  • centrummaten gemiddelde bij frequentie tabel
  • gegeven percetage berekenen
  • Instellen van je window van grafische rekenmachine GR texas instrum 83-84
  • kans berekenen
  • kansberekening met twee dobbelstenen
  • vergelijkingen oplossen aflezen inklemmen
  • vergelijkingen oplossen inleiding
  • formules met haakjes
  • Boomdiagram
  • exponentiele verbanden
  • exponentiele verbanden herkennen
  • Exponentiele verbanden toenamen
  • Breking van licht
  • brekingsindex en de snelheid van licht
  • Wet van Snellius, Rekenen aan breking
  • Grenshoek berekenen
  • Eigenschappen van een lens
  • Constructie van beelden
  • Vergroting
  • virtuele beelden
  • oogafwijkingen
  • Serie en parallel doorrekenen
  • Geluidsgolven met blaasinstrumenten
  • Golven maken in een snaar
  • Natuurkunde van muziekinstrumenten
  • Hoe ontstaat een staande golf
  • Snelheid van een trilling
  • Stelling van Pythagoras, Hulplijnen tekenen met hoogtelijnmethode
  • Stelling van Pythagoras, rechtshoekzijden berekenen
  • Stelling van Pythagoras, de omgekeerde stelling
  • Stelling van Thales bewezen
  • De stelling van Pythagoras ( oppervlakte )
  • Stelling van Pythagoras, (zijden )
  • Pythagoras, Hypothenusa berekenen
  • Kwadraatafsplitsen, drietermen
  • Kwadraatafsplitsen drietermen, deel twee
  • Kwadraat afsplitsen, de top van de parabool
  • Kwadraat afsplitsen, grafieken schetsen van een parabool
  • vermenigvuldigen en delen
  • optellen en aftrekken, basisrekenen in de natuurkunde
  • kwadraat en wortel, algebra en natuurkunde
  • Algebra in de natuurkunde, delen door een breuk
  • Sinus en inverse sinus natuurkunde
  • serie en parallel
  • Serie en parallel doorrekenen
  • Magnetisme introductie
  • magnetisme velden en veldlijnen
  • Wat is snelheid
  • Plaatsgrafiek
  • helling bepalen met raaklijn
  • oppervlakte onder een grafiek
  • Oppervlakte onder een Vt Grafiek
  • Formules, eenheden en grootheden
  • Vendre & Prendre passé composé
  • Het werkwoord Vivre imparfait
  • Franse werkwoorden Finir & Choisir futur simple
  • Frans Werkwoord Sentir imparfait
  • Franse werkwoorden Devoir & Recevoir Passé composé
  • Spiegelbeeldisomerie VWO 4
  • Rekenen zuren en basen Scheikunde VWO
  • Rekenen zuren en basen 1 (vwo)
  • Zuren en Basen, rekenen VWO
  • Zuren en Basen 3 rekenen ( VWO)
  • Zuren en Basen 4 ( VWO )
  • Zuren en basen 5 (VWO)
  • Metriek stelsel
  • Èenheden van lengte oppervlakte en inhoud
  • oppervlakte en omtrek cirkel berekenen
  • Oppervlakte en omtrek van gecombineerd figuur
  • Machten op rekenmachine
  • Oppervlakte berekenen driehoek en paralellogrammen
  • Vergelijkingen oplossen
  • periodieke verbanden
  • machtsverbanden
  • gebogen grafieken
  • Driehoeken tekenen, twee hoeken een zijde
  • driehoeken tekenen, twee zijden één hoek
  • Driehoeken tekenen, drie zijden bekend
  • Bereken de omtrek van een cirkel
  • rekenen met verhoudingen mbo/vmbo
  • rekenen met getallijnen
  • Percentage berekenen
  • omrekenen van procenten naar grammen
  • Rekenen met een formule ( stroom )
  • Hoeveel kwh gebruikt een koelkast
  • rekenen met praktijk stapel containers bepalen.
  • Snelheid berekenen
  • Bereken de gemiddelde snelheid
  • snelheid hardlopers berekenen
  • inhoud bepalen
  • Delen van breuken (vmbo,mbo)
  • kansberekening ( mbo / vmbo )
  • Hoe ga je met haakindeling om
  • vermenigvuldigen van breuken
  • oppervlakte driehoek berekenen
  • Staartdelingen
  • korting berekenen met percentages
  • omzet berekenen met behulp van een formule
  • Omtrek berekenen
  • berekening midellijn vlak
  • bereken de rente
  • afstand en tijd berekenen
  • kruisvermenigvuldigingen
  • Meetkunde
  • Cirkels, alles wat je moet weten voor je examen
  • Wiskundige functies
  • Statistiek en kansrekening, examentraining
  • Voorbeelden eindexamen NaSk2 VMBO TL
  • Het parallellogram
  • Vermogen van een simpele hijskraan
  • Hijsen met een katrol
  • Druk
  • Lorentzkracht
  • NaSk Proef met water
  • Hefboomformule
  • optellen van krachten
  • Zwaarte en bewegingsenergie
  • Nettokracht
  • Proef zetmeel aantonen
  • oppervlakte gecombineerde figuren berekenen
  • Eindexamen NaSk2 VMBO-TL 2012
  • Eindexamen NaSk2 VMBO TL 2012 1e tijdvak
  • Eindexamen NaSk2 VMBO TL 2012 1e tijdvak opgave 1
  • plaatsing voltmeter en amperemeter
  • Wat is snelheid
  • Vrije val
  • versneld bewegen
  • Gravitatiekracht
  • Arbeid en energie van een object
  • Stelling Pythagoras in ruimtelijke figuren
  • Wat is een breuk ( vmbo mavo,havo,vwo )
  • Breuken vereenvoudigen
  • Hoek berekenen met cosinus
  • SOS CAS TOA goniometrie
  • Pythagoras in de ruimte, rekenen met foto's
  • Zijde berekenen met tangens
  • Hoek berekenen met sinus
  • Cito luistertoets oefenen Duits Havo
  • Maatschappijleer, Politiek VMBO KGT
  • Politiek en staat
  • Nederland, constitutionele parlementaire democratie
  • Maatschappijleer, politiek, kabinet en regering
  • Politiek, Nederland als monarchie
  • Politiek, Het parlement
  • Politiek, gemeente en provincie
  • Politiek, Europa
  • Knelpunten in de politiek
  • politieke besluitvorming
  • Burgers media en pressiegroepen
  • Politieke stromingen
  • politiek, progressief en conservatief
  • Maatschappijleer, regels en rechten
  • maatschappijleer en huizenbezit
  • Dichtheid
  • Winstbalk deel 1
  • Winstbalk deel 2
  • Winstbalk deel 3 berekeningen rondom winst
  • Toegevoegdewaardebalk
  • wighuisje
  • Verschillende soorten inflatie
  • Conjunctuur en structuur
  • Balans en resultatenrekening
  • Economie, Afzet en Omzet
  • Economie, Break even punt
  • Economie, Maximale winst
  • Economie, welke rol speelt de rentestand in de economie
  • Economie, uitleg procenten procentpunten en promilles
  • Economie uitleg consumenten en productensurplus
  • Economie, uitleg categoriale inkomstenverdeling
  • Economie, sociale zekerheid
  • Economie, uitleg wisselkoersen
  • Economie en arbeidsmarkt
  • Economie, verschillende ondernemingsvormen
  • economie economische kringloop
  • Economie, indexcijfers
  • Economie, Kosten
  • Economie , uitleg betalingsbalans
  • Economie, Prijselasticiteit
  • Economie, belastingschijven
  • Toegevoegde waarde
  • Economie, inkomstenbelasting
  • Economie, inflatie
  • Economie, uitleg lorenzcurve
  • Economie, toegevoegde waarde en nationaal product
  • Economie, arbeidsproductiviteit
  • Economie, Inkomen
  • Economie, begrip welvaart
  • Economie, begrip koopkracht
  • Economie VMBO Arbeidsmarkt
  • Economie voor VMBO, Overheidsfinanciën
  • Economie VMBO Microkredieten
  • Economie VMBO, marketing en reclame
  • Economie VMBO, Duurzaam produceren
  • Economie VMBO Sociale Zekerheid
  • Economie VMBO Buitenlandse handel
  • Economie VMBO, Armoede
  • Economie VMBO, zelfvoorziening
  • Economie VMBO 3 Debet en Credit
  • Economie Havo Ondernemingsvormen
  • Economie: financien in balans
  • Economie, vreemd vermogen op korte termijn
  • Economie, vraag en aanbod
  • Economie, modellen van Keynes
  • Economie, afschrijving
  • Economie vmbo/havo Omzet
  • Economie vmbo/havo Waarom Werk je
  • Economie, arbeidsovereenkomst
  • Economie verzekeringen
  • Economie, verzekeringen Wa of All Risk ?
  • Economie, verzekeringskosten
  • Economie, Verzekeren
  • Economie, Arbeidsomstandigheden
  • Wiskunde brugklas, Procenten
  • Kwadratische ongelijkheden bij bijzondere situaties
  • Kwadratische vergelijkingen oplossen
  • Biologie, erfelijkheid / genetica
  • Biologie, Dissimilatie
  • Biologie, Het oog (Havo,Vwo )
  • Biologie vwo Assimilatie
  • Biologie VWO, DNA
  • Biologie, Diffusie en osmose
  • Dissimilatie van glucose
  • Biologie, Erfelijkheid Monohybride kruising
  • Biologie Erfelijkheid, Monohybride kruising intermediair
  • Biologie, Erfelijkheid monohybride kruising
  • Biologie, Erfelijkheid X-chromosomale overerving
  • Biologie, Erfelijkheid, Dihybride kruising
  • Biologie, bloedgroepen combinaties
  • Biologie, Haarvatenwerking
  • Organigram
  • Belastingen, Deel 1
  • Pouvoir présent
  • Franse werkwoord Dire ( présent )
  • Frans werkwoord
  • Vetten
  • Polymeren ( bovenbouw havo/vwo )
  • Isomeren
  • Structuurformules tekenen scheikunde
  • Alkanen en alkenen scheikunde
  • Additiereacties scheikunde
  • Esters, koolstofchemie
  • samenvatting koolstofchemie
  • Bindingen tussen moleculen
  • Hydrofiel en hydrofoob
  • Polair of a polair
  • Ruimtelijke bouw van moleculen
  • Electronegativiteit van een atoom
  • Dipoolmoment scheikunde
  • karakteristieke groepen moleculen
  • Cis trans isomerie
  • spiegelbeeldisomerie
  • Massaspectrometrie
  • Samenvatting Zuren en Basen
  • redox scheikunde voorbereiding eindexamen
  • redox opgaven bovenbouw vwo
  • Tabel 48, scheikunde bovenbouw vwo
  • halfreacties, scheikunde bovenbouw vwo
  • Naamgeving alkanen en alkenen
  • Zuren en zuuroplossingen, eindexamentraining bovenbouw vwo
  • Elektrolyse 1 scheikunde
  • Elektrolyse 2 scheikunde
  • inleiding redoxreacties, bovenbouw vwo
  • Eindexamentraining vwo infraroodspectrum
  • Elektrochemische cel scheikunde
  • Titraties, scheikunde vwo
  • Buffers, scheikunde vwo
  • Zuur-base reacties, aflopen of evenwicht
  • Moleculaire stoffen
  • Rekenen met de zuurconstante
  • De zuur en baseconstante kz en kb
  • Waterconstante Kw,
  • Ph en pOH berekenen
  • het atoom
  • Scheikunde formules die je MOET kennen
  • Atomen en het P.S
  • De atoombinding
  • Waterstof (h) bruggen
  • De van der Waalsbinding
  • Welke stoffen mengen ?
  • massapercentages berekenen
  • Molariteit, rekenen met Mol
  • Molariteit 2
  • De mol, deel 1
  • De Mol, deel 2
  • Oefenen met de mol 1
  • Oefenen met de mol, deel 2
  • Significante cijfers
  • eiwitsynthese
  • Examentraining T4 regeling
  • Hormonen hypothalmus hypofyse
  • Voortplanting bij planten, examentraining vmbo t4
  • Examentraining vwo, homeostase en regelkring
  • Examentraining vwo 6 Zenuwstelsel
  • examentraining vwo Zenuwstelsel deel 2
  • Transport over een membraan
  • Afweer, ( examentraining vwo )
  • Cellen en weefsels, Examentraining voor vmbo-t
  • Examentraining vmbo-t doorsneden, opslag en uitscheiding
  • Examentraining vmbo-t zintuigen
  • Eindexamentraining vmbo-t Determineren
  • Edelgasconfiguratie, eindexamenstof VWO
  • Atoomschillen, scheikunde vwo
  • isotopen scheikunde vwo
  • Endotherm / exotherm, eindexamen scheikunde
  • Zoutformules, deel 1
  • Zoutformules deel 2 vwo
  • Examen opgaven inhoud schaal berekenen
  • Examen opgaven kwadratische verbanden en vlakke figuren
  • examen opgaven goniometrie snelheid
  • Examen opgaven procenten en verhouding
  • examen wiskunde
  • eindexamen natuurkunde
  • eindexamen Het periodiek systeem
  • Eindexamenstof scheikunde, stoffen aantonen
  • Eindexamen economie
  • Eindexamen economie, betalingsbalans
  • eindexamenstof natuurkunde
  • eindexamenstof natuurkunde , druk berekenen
  • eindexamen rekenen algemeen
  • eindexamen economie, heffingskortingen en aftrekposten
  • eindexamen economie, nettowinst berekenen
  • eindexamenstof economie, rente berekenen
  • Eindexamentraining 2013 scheikunde
  • Havo Scheikunde
  • Havo Scheikunde
  • Havo Scheikunde
  • Havo scheikunde
  • Havo Scheikunde
  • Havo Scheikunde
  • Integreren - Bepaalde integralen en substitutie
  • Wiskunde, Integreren, introductie
  • Oppervlak van moeilijk figuur berekenen
  • wiskunde, inhoud, inhouden omzetten en rekenen
  • Oppervlakte en omtrek
  • omtrek en diameter van een cirkel
  • oppervlakte driehoek met coordinaten
  • Voorbeeldopgave oppervlakte driehoek met coordinaten
  • Omrekenen meters, vierkante meters
  • Wiskunde, omrekenen meters, vierkante meters kubieke meters
  • Wiskunde brugklas, schatten
  • Examen Scheikunde VWO 2012-II-3 - Massaspectrometrie en isotopen
  • Statische elektriciteit en ontstaan van ladingsverschillen
  • Elektriciteit, aantrekken en afstoten van lading
  • Introductie op de Coulomb en bewegende lading
  • Bewegende lading en stroom
  • Stroom in serie en paralel
  • Stroom en Schakelaar
  • kansrekening van pascal
  • wiskunde, intervalnotatie
  • SOSCASTOA - ezelsbruggetje bij sinus, cosinus, tangens
  • top parabool berekenen
  • ABC formule
  • Kwadratische vergelijkingen oplossen
 • Deze gebruiker heeft nog geen favorieten

 • 21-05-2013 23:06 neuffie heeft de video Kwadratische vergelijkingen oplossen toegevoegd.
  21-05-2013 23:02 neuffie heeft de video ABC formule toegevoegd.
  21-05-2013 22:59 neuffie heeft de video top parabool berekenen toegevoegd.
  21-05-2013 22:56 neuffie heeft de video SOSCASTOA - ezelsbruggetje bij sinus, cosinus, tangens toegevoegd.
  21-05-2013 22:53 neuffie heeft de video wiskunde, intervalnotatie toegevoegd.
  21-05-2013 22:51 neuffie heeft de video kansrekening van pascal toegevoegd.
  21-05-2013 22:35 neuffie heeft de video Stroom en Schakelaar toegevoegd.
  21-05-2013 22:17 neuffie heeft de video Stroom in serie en paralel toegevoegd.
  21-05-2013 22:15 neuffie heeft de video Bewegende lading en stroom toegevoegd.
  21-05-2013 22:04 neuffie heeft de video Introductie op de Coulomb en bewegende lading toegevoegd.

Aanmelden

Ben je al geregistreerd bij ons dan kun je hier inloggen!

Deze gegevens zijn niet juist
Je bent ingelogd, een moment geduld.
×