Huiswerk TV

Overzicht
Evenredig en omgekeerd evenredig

Weet jij wat een evenredig verband is? In dit filmpje leer je dat een evenredig verband een rechte lijn door de oorsprong is. Ook leer je dat omgekeerd evenredig het tegenovergestelde van evenredig is.

Toegevoegd door: www_ClipScool_nl

Lineaire verbanden

Weet jij wat een lineair verband is? In dit filmpje leer je dat een lineair verband een lineaire formule is met een rechte lijn als grafiek. Je leert wat de richtingscoëfficiënt is en hoe je een grafiek tekent bij een lineaire formule.

Toegevoegd door: www_ClipScool_nl

De wet van de vraag

Economie heeft veel te maken met vraag & aanbod. In dit filmpje gaan we in op de vraagkant van de economie en het verband tussen prijs en de hoeveelheid mensen die vraag heeft naar een product. Ook leren we je hoe je een vraaglijn tekent.

Toegevoegd door: Christiaan_vanos

Examen opgaven kwadratische verbanden en vlakke figuren

Oefen voor het eindexamen wiskunde vmbo met opgaven over kwadratische verbanden en vlakke figuren

Toegevoegd door: neuffie

Economie en arbeidsmarkt

Een les economie voor havo vwo waarin antwoord te vinden is op de volgende vragen Wat is de definitie van het aanbod van arbeid? Wat bepaalt de vraag naar arbeid? Wat is het verband tussen aanbod en vraag naar arbeid? Wat wordt bedoeld met participatiegraad? Wat is het verschil tussen meten in personen en arbeidsjaren? Wat wordt bedoeld met P/A ratio? Welke soorten werkloosheid zijn er? Wat zijn oplossingen per soort werkloosheid?

Toegevoegd door: neuffie

Statistiek en kansrekening, examentraining

Deze video laat zien wat je moet kunnen voor je examen wiskunde in verband met statistiek en kansrekening

Toegevoegd door: neuffie

machtsverbanden

Hoe kan je een machts verband uit rekenen en daarbij een grafiek tekenen. video mavo/havo

Toegevoegd door: neuffie

periodieke verbanden

Hoe kan je een periodiek verband herkennen. Hoe hal je de periode er uit. Hoe kan je de grafiek van een periodiek verband verder tekenen.

Toegevoegd door: neuffie

Historische Oorlogen Trojaanse Oorlogen: Oorlogsgetijden (documentaire) (Engels gesproken, Nederlands ondertiteld)

Kenmerkend voor de strijdlust van de Spartanen, was hun dapperheid. Die sloeg zelfs zo ver door, dat overleven op het slagveld als verraad werd gezien. Dit plaatste het Spartaanse volk voor een groot probleem. De soldaten werden hooggeprezen, maar een overgrote meerderheid van het leger lag begraven. Dat dwong het volk uiteindelijk tot een gehaat verbond met de Atheners. Een verband dat eigenlijk geen kans had van slagen. Film eigendom van History Channel. Engels gesproken, reeds Nederlands ondertiteld.

Toegevoegd door: Ndoll1

Exponentiele verbanden toenamen

In deze video wordt gekeken naar toenamen in exponentiele verbanden.

Toegevoegd door: neuffie

exponentiele verbanden herkennen

Hoe herken je een exponentieel verband In deze video zie je de uitleg

Toegevoegd door: neuffie

exponentiele verbanden

Deze video laat zien wat exponentiele verbanden eigenlijk zijn en hoe je ze verwerkt in formules en vergelijkingstabellen

Toegevoegd door: neuffie

Aanmelden

Ben je al geregistreerd bij ons dan kun je hier inloggen!

Deze gegevens zijn niet juist
Je bent ingelogd, een moment geduld.
×