Huiswerk TV

Overzicht
aanwijzend voornaamwoord

In dit videocollege krijg je uitleg over het aanwijzend voornaamwoord.

Toegevoegd door: Antigone

Present perfect

duidelijke uitleg present simple via songs!

Toegevoegd door: Antigone

Conditionals-Examples in songs

Uitleg conditionals via songs

Toegevoegd door: Antigone

past perfect continuous

Duidelijke uitleg past perfect in song

Toegevoegd door: Antigone

Grammatica Latijn: Passivum

Uitleg Latijn passivum!

Toegevoegd door: Antigone

Grammatica Latijn: Praesens

Uitleg Latijn Praesens!

Toegevoegd door: Antigone

Grammatica Latijn: Stamgroepen werkwoorden

Uitleg coniugaties!

Toegevoegd door: Antigone

Grammatica Latijn:Imperfectum

Uitleg imperfectum!

Toegevoegd door: Antigone

Rangtelwoorden in het Duits

Hoe zit het in de Duitse taal met rangtelwoorden als eerste, tweede enzovoort

Toegevoegd door: neuffie

Meervoudsregels Duits

Een video die duidelijk laat zien hoe het zit met Duitse meervoudsregels van mannelijke en vrouwelijke woorden.

Toegevoegd door: neuffie

het Franse werkwoord spreken,

Het Franse werkwoord spreken, parler

Toegevoegd door: neuffie

De Duitse naamvallen

Een duidelijke grammaticale uitleg wanneer je, welke naamval moet gebruiken.

Toegevoegd door: neuffie

Aanmelden

Ben je al geregistreerd bij ons dan kun je hier inloggen!

Deze gegevens zijn niet juist
Je bent ingelogd, een moment geduld.
×