Huiswerk TV

Overzicht
Negatieve breuken vermenigvuldigen en delen

Wat is een negatieve breuk? En hoe reken je met een negatieve breuk? In dit filmpje leer je hoe je negatieve breuken eerst herschrijft en hoe je negatieve breuken vermenigvuldigt en deelt.

Toegevoegd door: www_ClipScool_nl

Positieve en negatieve getallen delen

Hoe deel je positieve en negatieve getallen door elkaar? In dit filmpje leer je wat het verschil is tussen delen met alleen positieve getallen, delen met alleen negatieve getallen en delen met positieve én negatieve getallen.

Toegevoegd door: www_ClipScool_nl

Breuken vermenigvuldigen en delen

Hoe werkt het vermenigvuldigen en het delen van breuken? In dit filmpje leer je niet alleen breuken vermenigvuldigen en delen, maar ook breuken en helen.

Toegevoegd door: www_ClipScool_nl

Prijselasticiteit van de vraag deel 1

In deze lesvideo behandelen we prijselasticiteit van de vraag en de bijbehorende formule. Aan de hand van een voorbeeld berekenen we de elasticiteit en leggen we uit wat de uitkomst van de berekening betekent.

Toegevoegd door: Christiaan_vanos

Significante cijfers

Significante cijfers bij vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken, nauwkeurigheid en meetwaarden, bestemd voor bovenbouw havo/vwo

Toegevoegd door: neuffie

Balans en resultatenrekening

In dit filmpje voor havo vwo vind je antwoord op de volgende vragen. Antwoord op de vragen: - Wat is een balans? - Wat zijn debiteuren en crediteuren? - Wat zijn vaste activa, vlottende activa en liquide middelen? - Wat is eigen vermogen en vreemd vermogen? - Wat is een resultatenrekening?

Toegevoegd door: neuffie

Delen van breuken (vmbo,mbo)

Aan de hand van een duidelij voorbeeld wordt uitgelegd hoe je breuken deelt. video voor mbo/vmbo

Toegevoegd door: neuffie

Algebra in de natuurkunde, delen door een breuk

In deze video wordt uitgelegd hoe je de balansmethode gebruikt als je moet delen door een breuk.

Toegevoegd door: neuffie

vermenigvuldigen en delen

In deze video wordt uitgelegd hoe je formules in de natuurkunde via de balansmethode kunt herschrijven.

Toegevoegd door: neuffie

Formule rekenen bij natuurkunde

Uitleg over het formule rekenen bij natuurkunde. vermenigvuldigen en delen. bestemd voor klas 3 havo/vwo lastig hoofdstuk maar met dit filmpje wordt het een stuk duidelijker

Toegevoegd door: corne

formules met haakjes

Wat is het verschil tussen een formule met haakjes en een formule zonder haakjes ?

Toegevoegd door: neuffie

Staartdelingen, delen zonder gebruik van rekenmachine

In deze video zie je een duidelijke uitleg hoe je staartdelingen maakt , en dan zonder gebruik van de rekenmachine

Toegevoegd door: neuffie

Aanmelden

Ben je al geregistreerd bij ons dan kun je hier inloggen!

Deze gegevens zijn niet juist
Je bent ingelogd, een moment geduld.
×