Huiswerk TV

Overzicht
Economie, Arbeidsomstandigheden

Filmpje met de begrippen leiding geven, organisatieschema, arbeidsomstandigheden voor vmbo havo onderbouw.

Toegevoegd door: neuffie

Economie, arbeidsovereenkomst

wat staat er allemaal in een arbeidsovereenkomst en waarom heb je een arbeidsovereenkomst nodig ?

Toegevoegd door: neuffie

Economie VMBO Arbeidsmarkt

Een les economie bestemd voor leerlingen van het vmbo over het begrip arbeidsmarkt

Toegevoegd door: neuffie

Economie, arbeidsproductiviteit

een les economie voor havo vwo over het begrip arbeidsproductiviteit. verder uitleg over de begrippen specialisatie, breedte investeringen en diepte investeringen.

Toegevoegd door: neuffie

Economie en arbeidsmarkt

Een les economie voor havo vwo waarin antwoord te vinden is op de volgende vragen Wat is de definitie van het aanbod van arbeid? Wat bepaalt de vraag naar arbeid? Wat is het verband tussen aanbod en vraag naar arbeid? Wat wordt bedoeld met participatiegraad? Wat is het verschil tussen meten in personen en arbeidsjaren? Wat wordt bedoeld met P/A ratio? Welke soorten werkloosheid zijn er? Wat zijn oplossingen per soort werkloosheid?

Toegevoegd door: neuffie

Economie, uitleg categoriale inkomstenverdeling

Een les economie bestemd voor havo/vwo over categoriale inkomstenverdeling

Toegevoegd door: neuffie

Arbeid en energie van een object

Hier wordt uitgelegd wat arbeid is. Hoe kom ik aan de formule en welke uitwerking heeft het op de energie van een object. video voor vmbo

Toegevoegd door: neuffie

Aanmelden

Ben je al geregistreerd bij ons dan kun je hier inloggen!

Deze gegevens zijn niet juist
Je bent ingelogd, een moment geduld.
×