Huiswerk TV

Overzicht

Auteursrecht en huiswerk.tv

Bij huiswerk.tv krijgen we wel eens vragen over auteursrecht. Omdat dit een gevoelig onderwerp kan zijn, leggen we hier uit hoe wij er tegenaan kijken.

Open platform

Huiswerk.tv verzamelt uitlegfilmpjes en zet deze overzichtelijk neer. Huiswerk.tv zal in de toekomst meer functionaliteiten bieden die het zoeken, bekijken, bewaren, beoordelen en delen van de uitlegfilmpjes eenvoudig maken. Hierdoor wordt het maken van huiswerk (voor de leerling), maar ook het maken van lesprogramma's geïnspireerd op het idee van 'flipping the classroom' (voor de leraar), vergemakkelijkt.

Het idee van de site is een open platform, oftewel, iedereen die een goed filmpje heeft gevonden (of zelf heeft gemaakt en op YouTube heeft geplaatst) kan dit filmpje toevoegen aan huiswerk.tv. Op deze manier hopen we dat leraren en leerlingen zo veel mogelijk filmpjes met elkaar delen. Het vraagstuk of dit auteursrechtelijk kan begint hier eigenlijk.

Credits naar maker van filmpjes

Laten we volstrekt helder zijn in een aantal zaken. Huiswerk.tv is niet de maker van de filmpjes, slechts de verzamelaar. Huiswerk.tv wil daarom ook absoluut niet de indruk wekken dat de filmpjes gemaakt zijn door, of eigendom zijn van huiswerk.tv. De maker van een filmpje beschikt over auteursrecht en dat wil en zal huiswerk.tv uiteraard altijd respecteren.

De content is van de makers van de filmpjes (vaak docenten) en zij verdienen alle credits hiervoor!

Niet op huiswerk.tv

Huiswerk.tv sluit filmpjes vanaf YouTube in. Wanneer je niet wilt dat andere sites jouw filmpjes insluiten, kun je daar binnen YouTube zelf wat aan doen. Je kunt binnen YouTube aangeven of het filmpje gedeeld mag worden of niet. Wanneer je de mogelijkheid tot insluiten uitschakelt, werken de filmpjes niet meer op andere sites die insluiten en dus ook niet op huiswerk.tv.

Door insluiten niet uit te schakelen, geeft de uploader van content (impliciet) aan dat hij of zij het goed vindt dat de filmpjes gedeeld worden.

Huiswerk.tv is zich ervan bewust dat niet iedereen die filmpjes upload dit helder op het netvlies heeft. Teksten als Servicevoorwaarden zijn niet de best gelezen teksten op het internet. Daarom, wanneer iemand niet wil dat zijn of haar filmpjes op mijn huiswerk.tv verschijnen (wat op zich vreemd is, immers wie wil nou niet een zo breed mogelijk publiek voor zijn of haar uitlegfilmjes), zal huiswerk.tv direct de filmpjes verwijderen.

Een berichtje naar info@huiswerk.tv is voldoende. (Verstandig is dan om de mogelijkheid tot insluiten op YouTube uit te schakelen, dan kunnen de filmpjes in de toekomst ook niet meer ingesloten worden.)

YouTube

Huiswerk.tv sluit filmpjes vanaf YouTube in. Deze filmpjes zijn dus door anderen op YouTube gezet. Wanneer je als maker van een (uitleg-)filmpje, jouw filmpje toevoegt aan YouTube is het goed te beseffen dat je door het plaatsen van dit filmpje akkoord gaat met de Servicevoorwaarden van YouTube. Een belangrijke passage hieruit luidt als volgt:

7. Door u Geplaatste Content

7.1 Als houder van een YouTube-account kunt u Content plaatsen. U begrijpt dat YouTube, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert.

7.2 U behoudt al uw eigendomsrechten in de Content, doch u dient YouTube en de andere gebruikers van de Dienst beperkte licentierechten te verlenen. Deze rechten zijn omschreven in artikel 8 van de onderhavige voorwaarden ('Door u in licentie te geven rechten').

...

8. Door u in licentie te geven rechten

8.1 Als u Content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, dan verleent u:

  • A. YouTube een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van YouTube, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats [en via welke mediakanalen] dan ook; alsmede
  • B. iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door u Geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Voorwaarden is toegestaan.

Dit betekent dat huiswerk.tv de filmpjes die op YouTube staan, kan insluiten.

Aanmelden

Ben je al geregistreerd bij ons dan kun je hier inloggen!

Deze gegevens zijn niet juist
Je bent ingelogd, een moment geduld.
×